Swift Limited Gift

ง่ายๆ เพียงตอบแบบสอบถาม 1,000 คนแรก
รับเลย! Tag กระเป๋าเดินทางสุด Exclusive
จำนวน 1,000 รางวัล
ประกาศผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่นี่

กติกาและเงื่อนไข

  1. สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม จำกัด 1 รายชื่อต่อ 1 สิทธิ์การรับรางวัลเท่านั้น
  2. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  3. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้แก่ท่านอื่นได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
  4. ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากของรางวัลมีการชำรุดหรือสูญหายจากการจัดส่งอ
  5. บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายของบริษัทฯ
  6. ผู้ร่วมกรอกแบบสอบถาม “SWIFT LIMITED GIFT” ถือว่ายอมรับในข้อตกลงของกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.allnewsuzukiswift.com
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไขได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. พนักงานและครอบครัวของ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการและบริษัทสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
ระยะเวลาของกิจกรรม :
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2561