สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่จองและรับรถยนต์ All New Suzuki SWIFT ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 2561 รับฟรี บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 20,000 บาท สามารถใช้ได้เฉพาะกับสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 20,000 บาท จัดส่งโดยผู้จำหน่ายภายใน 60 วัน หลังการส่งมอบรถยนต์ *คำนวณมูลค่าน้ำมันจากการใช้น้ำมัน 20 กม.ต่อลิตร จากราคาน้ำมัน E20 ณ วันที่ 1 พ.ค. 2561 ที่ราคา 26.49 บาทต่อลิตร (วิธีการคำนวณมูลค่าน้ำมัน 20,000 บาท หาร ราคาน้ำมันต่อลิตร 26.49 บาท คูณ ระยะทาง 20 กม. = 15,100 กม.)/ในกรณีที่ใช้น้ำมันไม่เกิน 3,775 กม.ต่อเดือน / All New Suzuki SWIFT ประหยัดน้ำมันสูงสุด 23.3 กม.ต่อลิตร ตามคุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลรุ่นที่ 2 (ECO CAR PHASE II)/ เงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด